אמנות

רישום

רישומים וציורים שונים בסגנון ריאליסטי ופיגורטיבי, שצוירו בשנים האחרונות.
מדיום הרישומים: עפרונות, פחם וצבעי פסטל על נייר.
נושאי הרישום: דיוקנאות עצמיים, רישומי מודל. לרישומים נוספים בטאמבלר.